* Povinné údaje

  Jméno*:

  Příjmení*:

  Instituce/firma*:

  Pozice v organizaci*:

  IČO*:

  DIČ:

  E-mail*:

  Telefon, mobil:

  Jsem individuálním členem SpOS nebo NCP4.0 a nebo zaměstnancem
  členské organizace SpOS nebo NCP4.0*:

  Vložné budu hradit na místě v hotovosti*:

  Žádám o zálohovou fakturu na vložné*:

  Bezlepková dieta:

  Poznámka pro organizátora semináře:

  Souhlas se zpracováním osobních údajů z formuláře:

  Komentáře jsou uzavřeny.